L’accent

accent

[s. XIII; del ll. accĕntus, der. de cănĕre ‘cantar’]

posar l’accent en (alguna cosa). Posar-la en relleu, subratllar-ne la importància.

Tipus d’accents